Domov pro rodinu, z.s.

+420 732 680 459

Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi

Popis realizace poskytování sociální služby

 1. Poslání
 2. Poskytované sociální služby
 3. Kapacita
 4. Dostupnost služby

Poskytovatel

Domov pro rodinu, z.s.
Lanškrounská 245/73
571 01 Moravská Třebová
IČO 682 08 553

Poslání

Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi poskytuje pobytovou sociální službu partnerským nebo manželským párům a osamělým rodičům s nezletilými dětmi po dobu zpravidla 1 roku. Posláním sociální služby je pomoci lidem s dětmi překlenout jejich nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, zaměstnání, nedostatečným finančním zajištěním, nevhodnými podmínkami pro výchovou dětí, a kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Individuálním přístupem ke každému jednotlivci, popř. rodině, aktivizujeme jejich osobní potenciál tak, aby došlo k jejich postupnému začlenění do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Motivujeme uživatele k samostatnosti a odpovědnosti za jejich rodinný život a dáváme jim pocit naděje a důvěry.

Cíle Mostu naděje – azylového domu pro rodiče s dětmi

 • poskytnutí bezpečného zázemí a vytvoření podmínek pro zajištění životních potřeb
 • minimalizace rizika sociálního vyloučení
 • zajištění finanční stability rodiny
 • řešení bytové situace uživatelů
 • upevnění rodinných vazeb, zachování rodiny
 • zvýšení soběstačnosti a dovedností uživatelů, posilování sebedůvěry v různých životních situacích a orientace v nich
 • respektování společenských norem, přijetí zodpovědnosti za své jednání
 • aktivizace uživatelů při řešení nepříznivé sociální situace a pozitivní ovlivnění dalšího formování života rodiny tak, aby byla minimalizována jejich závislost na sociální pomoci a postupně a plynule se začlenili zpět do společnosti

Zásady sociální služby

 • Základní sociální poradenství – každý uživatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • Profesionalita – sociální služba je zajištěna kvalifikovanými pracovníky, kteří efektivně řeší nepříznivou situaci uživatelů
 • Respekt – k zachování lidské důstojnosti, důsledné dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů, respektování jejich soukromí, vlastních názorů, zvyků, postojů, rozhodnutí a přání, uplatňování vlastní vůle
 • Diskrétnost – ochrana osobních údajů, mlčenlivost o uživatelích, citlivá práce s informacemi, vždy v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků
 • Nestrannost – všichni uživatelé sociální služby jsou vnímáni nestranně a rovnoprávně
 • Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno individuálně dle jeho osobních cílů, potřeb, přání a možností, je podporován a motivován k samostatnosti a aktivitě při řešení vlastních problémů
 • Spolupráce – mezi pracovníkem a uživatelem vedoucí k vyřešení nepříznivé sociální situace a jeho sociálnímu začlenění

Cílová skupina

 • partnerské a manželské páry s dětmi
 • matka s dětmi
 • otec s dětmi
 • těhotné ženy (od 28. týdne těhotenství)

Naše sociální služba je určena osobám ve věku 18 – 64 let, které jsou bez přístřeší a mají ve své péči děti do 18 let, popř. do 26 let (jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání).

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není určena pro osoby

 • které potřebují nepřetržitou zdravotní péči, kterou nejsme schopni zajistit
 • které mají akutní infekční onemocnění, ohrožující ostatní uživatele služby a jejich děti
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, popř. agresivity závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • které mají potřeby a požadavky, které sociální služba není schopna zajistit
 • které vyžadují bezbariérový přístup
 • které vyžadují tlumočníka

Poskytované sociální služby

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

b) poskytnutí ubytování:

 • 1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • 2. umožnění celkové hygieny těla
 • 3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Oblasti potřeb uživatelů

Základní stabilizace (např. ubytování včetně navazujícího bydlení, možnost udržovat hygienu, uchovávat a pečovat o své oděvy, připravovat stravu, základní informace, možnost poradit se), vzdělávání, pracovní uplatnění, vyřízení základních dokladů, hmotné zabezpečení, posilování rodičovských kompetencí, kontakt se společenským prostředím, zabezpečení zdravotní péče.

Sociální práce s uživateli

Nepříznivou sociální situaci řeší uživatelé společně se sociálním pracovníkem a klíčovým pracovníkem na základě individuálních plánů, ve kterých jsou stanoveny osobní cíle. Podpora uživatelů a postupné naplňování osobních cílů vede k jejich osamostatnění, sociálnímu začlenění a následně nezávislosti na sociální službě.

Ukončení poskytování služby

Ze strany uživatele

 • Kdykoli, bez udání důvodu.
 • Přidělením bytu, nebo získáním vlastního bydlení.

Ze strany poskytovatele

 • Vypadnutím z okruhu osob cílové skupiny.
 • Neoznámeném opuštění MN na dobu delší než 5 dnů.
 • Nespoluprací se sociálním, klíčovým pracovníkem a pracovníky v soc. službách, odmítání individuálně plánovat a nezájem řešit svoji nepříznivou situaci.
 • Jestliže je hrubým nebo opakovaným způsobem porušována Smlouva o poskytování sociální služby nebo Domovní řád (včetně jeho příloh).
 • Uplynutím sjednané doby poskytování.
 • Při nezaplacení za poskytované sociální služby v řádném nebo dohodnutém termínu.
 • Zánikem sociální služby.

Úhrada za služby

Partnerský pár                    200,-Kč/den
Dospělý/á uživatel/ka       120,-Kč/den
Dítě (až do 26 let)                 80,-Kč/den

Kapacita

Celková kapacita je 38 lůžek v 8 bytových jednotkách.

Dostupnost služby

Služba je dostupná nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po celý rok.

Místo poskytování sociální služby

Budovy azylového domu nemají bezbariérový přístup.

Adresa: Nádražní 1480/17, Moravská Třebová

1 samostatná uzamykatelná bytová jednotka o velikosti 1+1 (30,60 m2) umístěná v 1. NP budovy č.p. 1480 v části obce Předměstí. Byt se skládá z pokoje, kuchyně, sociálního zařízení se sprchovým koutem a chodby. Je zařízen kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, nádobím, postelemi, lůžkovinami, stolem, židlemi, skříní, komodou, psacím stolem, televizí, sušákem na prádlo, žehličkou a žehlicím prknem, pračkou, elektrickým sporákem a elektrickými kuchyňskými spotřebiči. Byt má elektrické vytápění. Společné prostory domu využívají uživatelé služby společně s ostatními nájemníky domu. Kapacita bytu jsou 3 lůžka.

Adresa: Adresa: Alšova 1376/26, Moravská Třebová

1 samostatná uzamykatelná bytová jednotka o velikosti 2+1 (44,44 m2) umístěná v 1. NP budovy č.p. 1376 v části obce Předměstí. Byt se skládá z 2 pokojů, kuchyně, sociálního zařízení se sprchovým koutem, chodby a sklepu. Je zařízen kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, nádobím, postelemi, lůžkovinami, stolem, židlemi, skříní, komodami, televizí, sušákem na prádlo, žehličkou a žehlicím prknem, pračkou, plynovým sporákem a elektrickými kuchyňskými spotřebiči. Vytápění bytu je vlastním plynovým kotlem. Společné prostory domu využívají uživatelé služby společně s ostatními nájemníky domu. Kapacita bytu je 6 lůžek.

Adresa: Lanškrounská 245/73, Moravská Třebová

Bytový dům v části obce Předměstí, ve které se nachází 6 bytových jednotek o kapacitě 29 lůžek. Budova sestává ze tří nadzemních podlaží (dále je „NP“) a jednoho podzemního podlaží (dále jen “PP“), a tvoří ji:

 1. PP
- sklepní prostory
- kotelna – plynový kotel, zásobník TUV

 1. NP
- botníky pro uživatele soc. služby, vstup do sklepa a na zahradu, zahrada
- 2 kanceláře pro personál (kancelářský nábytek a počítače), kuchyňka a sociální zařízení
- bytová jednotka o velikosti 2+kk, kterou tvoří chodba, koupelna s WC a vanou, pokoj s kuchyňským koutem a obytný pokoj, kapacita bytu je 6 lůžek

 2. NP
- bytová jednotka o velikosti 2+kk, kterou tvoří chodba, koupelna s WC a vanou, pokoj s kuchyňským koutem a obytný pokoj, kapacita bytu je 6 lůžek
- bytová jednotka skládající se z obytného pokoje, kapacita bytu je 4 lůžka
- bytová jednotka skládající se z obytného pokoje, kapacita bytu je 4 lůžka
Čtyřlůžkové bytové jednotky mají společnou chodbičku, vybavenou kuchyňku a sociální zařízení s WC a vanou.

 3. NP
- bytová jednotka o velikosti 1+kk, kterou tvoří pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení s WC a sprchovým koutem, kapacita bytu jsou 4 lůžka
- bytová jednotka o velikosti 2+kk, kterou tvoří chodba, koupelna s WC a vanou, pokoj s kuchyňským koutem a obytný pokoj, kapacita bytu je 5 lůžek

Soukromé prostory

Byty – lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí, postele, postýlky, lůžkoviny, stůl, židle, skříň, komody, televize. Kuchyňky mají elektrickou troubu, varnou desku a digestoř, k dispozici jsou také další elektrické kuchyňské spotřebiče. Uživatelé mají možnost si své prádlo vyprat, usušit a vyžehlit.
Každý uživatel nebo rodina má jednu uzamykatelnou bytovou jednotku.

Společné prostory

- zahrada pro uživatele soc. služby, kde mohou s dětmi trávit volný čas
- PC pro uživatele a děti jsou k dispozici v kanceláři PSS

V budově je zakázáno kouření.

Vytápění budovy a TUV je vlastním plynovým kotlem.

eu logo pk logo